COVID 19

Manuál MŠMT k provozu škol a testování od 1. 9. 2021

říjen 2020
* INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STRANICE

* Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 3/2020

* USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření

září 2020

* PROVOZ ZŠ NESLOVICE A ZŠ TETČICE od 10. 9. 2020

* Mimořádné opatření od 10. 9. 2020

* Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

* PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE
  2020/2021
  VZHLEDEM KE COVID-19


* Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru


* INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
  O AKTUALIZACI MANUÁLU
K PROVOZU ŠKOL
  A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

  VZHLEDEM KE COVID-19


* SOUČASNĚ PLATNÝ POSTUP KHS V PŘÍPADECH,
   KTERÉ MOHOU
V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19
   VE ŠKOLÁCH NASTAT


* MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
- izolace a karanténa s účinností od 1. 9. 2020


* MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
- nošení ochranných prostředků dýchacích cest


* MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
- zákaz a omezení hromadných akcí


* PRINCIPY A ZÁSADY ÚSPĚŠNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU