Domácí úkoly- 2. třída MŠ

 Telefonní číslo do 2. třídy mateřské školy: 733 715 812

 

 

* Potřeby do MŠ

* Režim dne

* Provozní řád MŠ - 2. třída

* Třídní vzdělávací program II. třídy MŠ