Zápis do 1. a přípravné třídy

zapis 21 22

Celý dokument přečtete kliknutím na obrázek nebo ZDE

 kids-160168 640

Dokumenty, které se Vám mohou hodit:

Důležité informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ Neslovice

Budete-li žádat o odklad školní docházky, stáhněte si žádost ZDE

Zápisní list pro školní rok 2021/2022

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy

Dětské vzkazy rodičům, které zpracoval Český výbor pro UNICEF
* NEROZMAZLUJTE MĚ. Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen zkouším.
* NEDĚLEJTE ZE MĚ MENŠÍHO NEŽ JSEM. Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako „velký“.
* NECHRAŇTE MĚ PŘED VŠEMI NÁSLEDKY MÉHO JEDNÁNÍ. Potřebuji se nějak naučit prohrám, obtížím a bolestem. Život není procházka růžovým sadem a já na to chci být připravený.
* NEVĚNUJTE PŘEHNANOU POZORNOST MÝM DROBNÝM PORANĚNÍM A BOLÍSTKÁM. Dokážu se s nimi vyrovnat.
* NESEKÝRUJTE MĚ. Bráním se tím, že dělám hluchého nebo „mrtvého brouka“.
* NEDÁVEJTE UKVAPENÉ SLIBY. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když je nedodržíte.

* NEZAPOMÍNEJTE, ŽE SE NE VŽDY DOVEDU DOBŘE VYJÁDŘIT. Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.
* BUĎTE DŮSLEDNÍ Nedůslednost ve mně vyvolává zmatek. Jednou tak, zítra jinak,…

* NIKDY SI NEMYSLETE, ŽE JE POD VAŠI DŮSTOJNOST SE MI OMLUVIT. Po upřímné omluvě bude můj vztah k vám ještě vřelejší.
* NEZAPOMÍNEJTE, JAK RYCHLE DOSPÍVÁM. Je to určitě těžké udržet se mnou krok, ale prosím, snažte se.
* NEZAPOMÍNEJTE, ŽE NEMOHU DOBŘE VYRŮST BEZ SPOUSTY LÁSKY. Ale to vám ani nemusím říkat, že ne ?

ZRCADLO VÝCHOVY

* Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.

* Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.

* Dítě, které je chváleno, sebedůvěru získává.

* Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti.

* Dítě, s nímž jednáme pravdivě, se naučí spravedlnosti.

* Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti.

* Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.

* Dítě, které je milováno, je schopno lásky.

girl-160172 640CO POMÁHÁ S UČENÍM:

* KLID

* TRPĚLIVOST

* POVZBUZENÍ

* POCHVALA

* ŘÁD

* PRAVIDELNOST

SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY

Vstup do 1. třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí, denní program, náplň činnosti, nároky a požadavky. Věříme, že spolu zvládneme všechno, aby Vaše dítě přijalo tuto novou roli s radostí a ve škole se cítilo dobře.

SOUBOR ZAJÍMAVÝCH INTERAKTIVNÍCH CVIČENÍ
PRO PŘEDŠKOLÁČKY,
NOVÁ ŠKOLA (do 31. 5. ZDARMA):
predskolak

K bezplatnému přístupu klikněte níže: 

MIUč+ Zápis je tu a MIUč+ Škola je tu 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA DO ŠKOLY V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU
* Motorika
Hrubou motoriku lze zdokonalovat pohybovými aktivitami – vycházkami, během, jízda na kole, házením míče, …To vše pomáhá dětem dozrávat v oblasti koordinace pohybů.
Jemnou motoriku můžete rozvíjet – kreslením, malováním, vybarvovánímpens-156016 640 omalovánek, modelováním, vystřihováním, lepením, skládáním stavebnic a puzzle, manipulací drobných předmětů např. navlékání korálků,…) Při vytváření výtvarných výtvorů rozvíjíte zároveň představivost a fantazii.

HRA
„Hmataná“ (hmatové vnímání souvisí s rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky, kterou budoucí školák bude potřebovat především při nácviku psaní). Například do látkového sáčku nebo pod kus látky (např. ručník, utěrka, mikina) schováme libovolné předměty. Dítě se snaží hmatem rozeznat, o který předmět se jedná. Hru můžeme také hrát tak, že dítěti zavážeme oči šátkem a dítě si ze stolu nebo z koše vybírá různé předměty a dle hmatu se snaží určit, o jaké se jedná (míček, lžička, brčko, desetikoruna, pastelka atd.). Pokud to dítěti činí potíže, je možné mu před hrou věci ukázat, umožnit dítěti, aby si je vzalo do ruky, pojmenovalo, a teprve potom začalo hrát hru.


* Sluchové vnímání
Je velmi důležité v předškolním věku dětem číst pohádky a příběhy, které odpovídají jejich věku. Rozvíjí nejen jejich sluchové vnímání, ale i jejich soustředění a pozornost.
Zaměřit se také můžete na zvuky kolem sebe.  Pojmenovávat zvuky, zkoumat odkud pochází, komu patří.
Přínosný je i zpěv a poslech písní, říkadel a básniček.

HRY
* „Na papouška“ (sluchové vnímání a rozlišování první hlásky ve slově). Hra začíná větou: Papoušek vytáhl kartu s písmenem „P“. Principem hry je vymyslet, co nejvíce slov, která začínají hláskou „P“ (např. panenka, ptáček, plot, papír, atd.

* „Pozorné ucho“
- slyšíš při pojmenování obrázku (např. ukážeme mrkev) hlásku i, s,..k?
- vyhledej obrázek, jehož pojmenování začíná např. na z, r, ..a, u, atd.
- vyhledej obrázek, jehož pojmenování končí na l, m, …a, o, atd.

* Na robota. Hrou procvičujeme skládání a rozkládání slovandroid-159109 640 na slabiky, později na hlásky. Jeden z hráčů je robot, který neumí souvisle mluvit, takže slova rozkládá na slabiky: „ko – lo –běž –ka“. Druhý z hráčů dělá překladatele a slovo složí „koloběžka“. Role je vhodné střídat a současně i střídat jejich pořadí (nejprve mluví robot, potom překladatel, po určité chvíli mluví první překladatel, následně robot). Těžší variantou hry je rozklad slov (analýza) na jednotlivé hlásky (např. „bota“, „b-o-t-a“) a skládání (syntéza) slov zhlásek (např. „k – y – t – k –a“, „kytka“)

* Zrakové vnímání
Zrakové vnímání dobře rozvíjí hra PEXESO.
Využít lze i již zmíněné puzzle na rozkládání a skládání celku na části.
Jsou vhodné i dětské obrázkové časopisy nebo pracovní sešity určené pro předškoláky.

HRA
„Co se na mě změnilo“
Hráč, upozorní, aby si ho ostatní hráči pořádně prohlédli, a potom odejde např. na chvilku za dveře a provede na sobě nějakou změnu (např. obrátí si, sundá svetr, rozepne knoflíky atd.). Přijde před ostatní hráče a ptá se jich: Co se na mně změnilo?“Jejich úkolem je všimnout si změny. Pokud odpoví správně, tak si hráči role vymění. Nejprve je vhodné začít nápadnějšími změnami, ale později lze zařazovat i méně nápadnější změny (mírně si vyhrnout rukávy, přečesat si opačně pěšinku ve vlasech, atd.)


* Předmatematické představy
Pracujte se základními pojmy jako méně, více, stejně, menší, větší,…
Zařaďte i prostorové pojmy jako je vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, nahoře, dole,…
Procvičujte i časovou orientaci. Povídejte si o tom, co bylo, co bude, co se děje v různých částí dne, …
Vhodné jsou i různé společenské hry s kostkou, dice-161377 640které děti nutí na kostce tzv. postřehovat číslo.
Upevňujte pravolevou orientaci. Nejlépe začít od strany, kde má dítě tzv. šikovnější ruku.

HRY
„Levá –pravá“ (vnímání vlastního těla a pravolevá orientace). Zadáváme dětem slovní pokyny od jednodušších (např. zvedni levou ruku, zvedni pravou ruku) postupně ke složitějším (pravou rukou se chyť za levé ucho, levou rukou si dej na levé koleno a pravou rukou si zakryj levé oko) a kontrolujeme provedení. Zpestřením hry je i výměna rolí, kdy dítě dává pokyny a kontroluje správnost provedení.
„Co je vlevo, co je vpravo“ (pravolevá orientace v prostoru) Děti říkají, co vidí vlevo a co vidí vpravo. Hru je možno různě obměňovat, např. jeden z hráčů (např. rodič, sourozenec) říká věci, které jsou kolem něho a děti popisují, zda jsou vlevo či vpravo (dle předchozí dohody zda vlevo od druhé osoby nebo vlevo od vlastní osoby). Další obměnou je určování stran na ploše – na obrázku, na deskové hře atd.

Myšlení a řeč
Nejdůležitější věc - povídejte si se svými dětmi. Ptejte se jich, co zažily, o čem přemýšlí, co zažili u prarodičů, na hřišti, …
Při vyprávění dávejte pozor, zda jsou slova správně vyslovována (a to jak hlásky, tak třeba i tvar slova ve větě) Dítě vhodně opravte, pokud dojde k takové situaci. Děti potřebují slyšet správný vzor.

HRY
Na nedokončené příběhy. (Např. Byl jednou jeden dům, který ... (dítě doplní) stál na vysoké skále. Dále pokračujte - A v tom domě bydlel ...)
„Slovní fotbal“ Principem hry je vymyslet slovo, které začíná poslední hláskou předchozího slova (např. pomeranč –červ – vodník – konev...).
Hra, co bys dělal , kdyby... (Např. Co bys dělal, kdyby tě zastavil cizí pán a nabízel by ti, že tě sveze do školy autem? Co bys dělala, kdyby se ti stalo, že zabloudíš? atd.)

 

Kalendář

duben 2021
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

On-line

Právě připojeni - hostů: 5 

PřihlášeníNajdi si